Valdštejnská alej

 

   Silniční zeleň

Obnova a péče o silniční zeleň je zaměřena na stromy a zapojené porosty rostoucí podél komunikací II. a III. třídy. Péče o silniční aleje byla a stále je prováděna napříč celým krajem. Prozatím nejvýznamněji se dotkla oblasti Frýdlantska a Novoborska. V těchto oblastech jsou dnes k vidění stovky ošetřených i vysazených stromů. Postupně se systematická péče o silniční zeleň rozšiřuje do dalších oblastí Libereckého kraje, jako je např. Českodubsko, Turnovko, Semilsko a Rychnov a okolí. 
 
Péče o silniční zeleň vyžaduje prakticky nepřetržitou péči, protože na stromy podél komunikací jsou kladeny přísné bezpečnostní nároky. Pravidelně dochází k úpravám průjezdního profilu, ořezu bazálních výmladků, odstraňování suchých či zlomených větví, které hrozí bezprostředním pádem na komunikaci. Vše se provádí pravidelně během roku, aby nedocházelo k omezení provozu. 
 
Smyslem kompletní rekonstrukce alejí podél komunikací je v prvé řadě zajistit dlouhodobou provozní bezpečnost stávajících dřevin, odstranění odumřelých dřevin, dřevin znemožňující výhled či výrazně zasahujících do komunikací. Současně dochází k zajištění nové výsadby v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od komunikace. 
 
nová alej ve Všeni
Nová alej u obce Všeň
 

   Vítejte

 

Mapová aplikace, zaměřená na Stromy a aleje Libereckého kraje, soustřeďuje velké množství dat, která se týkají z velké části stromů a alejí, jejichž ošetření, obnova či kompletní rekonstrukce zahrnující kácení, ošetření a novou výsadbu, byla spolufinancována za pomocí dotačních programů. Speciální kapitolou jsou pak „Lípy republiky", ke kterým se vztahuje množství historických dat a poznatků z dob jejich výsadby. Každé vybrané téma tedy může nabídnout řadu dat a informací, které byly k jednotlivým prvkům (stromům, alejím) zjištěny. 

 

   Aleje a stromořadí v krajině

Obnova a péče o aleje se provádí jak podél silnic, tak ve volné krajině. Péče o tyto krásné krajinné prvky je v samotném terénu značně rozdílná, proto i Mapová aplikace GeoPORTAL Stromy a aleje Libereckého kraje přistupují k těmto prvkům rozdílně a dělí je na Aleje a stromořadí v krajině a Silniční zeleň.  
 
Smyslem revitalizace krajinných alejí bylo především zachování provozní bezpečnosti s důrazem na zachování estetické a funkční role. V alejích tak byly pokáceny nebezpečné či neperspektivní stromy, stávající stromy byly odborně ošetřeny a na vhodných místech byly aleje dosazeny mladými stromky. Výsledkem jsou zachované esteticky, přírodně i krajinářsky cenné aleje, kterými lze bez obav projet či projít. Samotnou realizací ale péče o aleje nekončí. V následujících letech kraj ve spolupráci s příslušnými obcemi tyto aleje udržuje, a především pečuje o nově vysazené stromy.
 
 
Lípa republiky v Turnově
Lípa republiky v Turnově
 

 

 

   Lípy republiky

 
Mapování těchto stromů bylo zahájené ke stému výročí vzniku České republiky. Data zobrazují existující i zaniklé stromy.  V doprovodných informacích najdete fotodokumentaci současného stavu lip a odkaz do vydanou publikaci "Lípy republiky", kde jsou mimo jiné i cenné historické popisy a fotodokumentace dobové výsadby.

 

.Pamětní cedule lípy v DržkověPamětní cedule lípy v Držkově