Plán péče o zeleň na komunikacích pro rok 2021

 
V současné době je v přípravě realizace osm projektů na rekonstrukci zeleně v oblasti Novoborska, kde by mělo být do konce roku 2021 ošetřeno 593 ks stromů a vysazeno 673 ks stromů.
 
Současně jsou ve fázi přípravy na realizaci i schválené projekty na rekonstrukci zeleně z vybraných oblastí Libereckého kraje (Turnovsko, českodubsko). Realizace se opět plánuje do konce roku 2021 a mělo by dojít k ošetření 155 ks stromů a výsadbě 579 ks nových stromů (převážně ovocných).
 
V projektové přípravě je dále 12 silnic určených k rekonstrukci zeleně. Projekty budou připraveny do konce roku 2021. 
 

 

   Silniční zeleň

 

Projekty na rekonstrukci vybraných alejí Libereckého kraje mají společný cíl, kterým je zlepšit stávající neuspokojivý stav silniční zeleně alejového charakteru podél vybraných úseků komunikací. 

Navrhovaná opatření v rámci rekonstrukcí zeleně jsou zaměřena na zvýšení početnosti druhů, podporu životaschopnosti stávajících hodnotných stromů a v neposlední řadě na dlouhodobé zachování a obnovu hodnotných krajinotvorných prvků.
 
Realizace projektů probíhala na více rovinách, resp. jejich zdárný průběh zajišťovaly různé organizace či odbory, ale vždy pod záštitou Libereckého kraje. Projekty byly spolufinancovány z „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020". 
 
 
 
   Odbor životního prostředí a zemědělství podpořil rekonstrukci silniční zeleně na těchto vybraných úsecích:
 

Lipová alej ve Světlé pod Ještědem. 

Lipová alej procházejí obcí Světlá pod Ještědem, ošetřeno bylo 79 stromů, převážně líp zelených, velkolistých a několik málo srdčitých. Roste v přírodním parku Ještěd a je registrována jako významný krajinný prvek. Ve vlastnictví LK (KSS LK).
 
 

 Alej Albrechtice - Vítkov.  

Oboustranná více druhová alej lemuje silnici III/27252 spojující osadu Vítkov s Albrechticemi. Patří mezi nejdelší souvislé aleje v LK, je tvořena 556 stromy, převážně javorem mléč, jasanem ztepilým a javorem klen. Ošetřeno bylo 489 stromů, vysazeno 95. Je výraznou krajinnou dominantou a registrovaným krajinným prvkem. Alej je ve vlastnictví LK (KSS LK).
 
Ošetřená alej Albrechtice – Vítkov
 

 

 

 

 

Alej Kamenický Šenov - Slunečná. 

Oboustranná převážně jírovcová alej podél silnice III/26211 z Kamenického Šenova do Slunečné v CHKO České středohoří. Zajímavostí je druhové složení, jírovec není typickým alejovým stromem podél silnic. Ošetřeno bylo 90 stromů, vysazeno 34 nových jírovců. Alej je ve vlastnictví LK (KSS LK).
 
Revitalizovaná alej Kamenický Šenov – Slunečná
 

Lipová alej v Malé Skále.  

Jednostranná lipová alej podél silnice III/2832 z Malé Skály do Rakous. Ošetřeno bylo 42 lip srdčitých a malolistých, z jedné lípy ve špatném zdravotním stavu bylo ponecháno stabilní torzo  pro hmyz. Alej je registrovaným významným prvkem a je také ve vlastnictví LK (KSS LK).
 
Dynamická vazba v aleji Malá Skála