Mapové kompozice

Aleje a stromořadí z pohledu projektů

Graficky zobrazuje informaci, v jaké fázi projektové realizace se alej nachází. Zda se projekt připravuje, nebo už běží, případně už byl ukončený. Data: LK

 

 

Aleje z pohledu druhové skladby

Rychlý náhled, zda se jedná o alej jednodruhovou nebo vícehruhovou, ovocnou nebo neovocnou. Při najetí myší nad alej si přečtete bližší určení druhové skladby. Data: LK

 

 

 

 

 

Silniční zeleň

Projekt zobrazuje stav ošetřování silniční zeleně, včetně připravovaných a plánovaných projektů. Data: KSS LK, ARR LK

 

Lípy republiky

Mapování lip republiky, zahájené ke stému výročí vzniku České republiky. Data zobrazují existující i zaniklé stromy.  V doprovodných informacích najdete fotodokumentaci a odkaz do vydané publikace "Lípy republiky". Data: LK, ARR LK

 

Památné stromy

Zobrazení databáze památných stromů podle národní databáze. Data:AOPK ČR